Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi

Adres: Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Merinos Park

Web : www.merinosakkm.com

Fuar Detayları

Fuar Adı
Su ve Çevre Fuarı

Fuar Yeri
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Merinos AKKM – Bursa

Fuar Tarihleri
22 - 24 Mart 2018

Amacı

  1) KENTİMİZE YÖNELİK FAYDALARI

   1-Ülkemiz ve Bursa’mızın bu konuda etkinliğini pekiştirmek. Suşehri Bursa imajının devamlılığını sağlamak.
   2-Belediyemizin bu konularda yapmış olduğu çalışmalar hakkında deneyim ve tecrübelerini diğer belediyelere aktarması.
   3- Şehrimize ulusal ve uluslararası katılımcı getirmek. Şehrimizin ekonomisine ve tanınırlığına katkıda bulunmak.
   4-Ulusal basının desteğinin alınması halinde tarih, turizm ve sanayi kenti olan Bursa’mızın kongre ve fuar kenti imajı güçlenecektir.


  2) ÇOCUKLARA YÖNELİK FAYDALARI

   1-Kongre kitabı ile bilgi birikimini gelecek kuşaklara taşımak.
   2-Çocukları su konusunda bilinçlendirmek
   3-Küresel ısınma, kuraklık ve su tasarrufu ile ilgili yapılacak olan şiir, resim, karikatür ve skeç yarışmaları ile yarının büyüğü çocuklara sempozyum oturumlarında da yer verilerek  su konusunda bilinç ve duyarlılık kazandırılacaktır.


  3) HALKA YÖNELİK FAYDALARI

   1-Halkımızı, su ile ilgili yetkilileri, suyun önemi hakkında bilinçlendirmek ve farkındalık sağlamak.
   2-Bilimsel bir ortamda su ile ilgili sorun ve çözüm önerilerinin konuşulmasını ve tartışılmasını sağlamak.
   3-Vatandaşa su ile ilgili her türlü bilgi paylaşımını sağlamak.
   4-Su tüketimi ile ilgili halkın bilinçlenmesini sağlamak
    
  4) YEREL YÖNETİMLERE FAYDALARI

   1-İklim değişikliği, küresel ısınma ve sera etkileri hakkında yerel yöneticilerin bilgilendirilmesi ve onlardan bu konudaki görüşlerinin alınması
   2- İklim değişikliği ile ilgili yerel sorunların ortaya konularak çözüm önerilerinin belirlenmesi,
   3-Yerel yönetimlerin su sorunlarını değişik kamu kurum, kuruluş ve özel sektörden gelenlerin katılımları ile sunularak en azından bir ön bilgi şeklinde çözüm önerilenin tartışılması
   4- Benzer su sorunları yaşayan yerel yönetimlerin böyle bir toplantıda bir araya gelerek sorunlarını çözebilmeleri için daha da katılımcı toplantıların yapılması,
   5- Tecrübe ve bilgi birikimleri fazlaca olan yerel yönetimlerden ihtiyacı olanlara gerekli bilgi, teknoloji projelerinin hazırlanarak yapılması,
   6-Ülkemiz yerel yönetimleri su sorunlarının ve çözüm tekliflerinin bir kitap halinde toplanarak gelecekte kaynak olarak kullanılması,
   7- Ülkemizin değişik yerel yönetimlerinde ihtisas sahibi olan mühendis, hukukçu, işletmeci ve idarecilerin birikimlerinin bu toplantıda bir araya getirilmesi ile daha güçlü bir uzmanlar takımının belirlenmesi,
   8- Ülke içindeki bilgi, teknoloji ve projelerden her yerel yönetim ile merkezi su birimlerinin haberdar edilmesi.       “Su ve Çevre Fuarı”  ile birlikte yürütülecek olan SERGİ çalışması ile ülke içindeki bilgi, teknoloji ve projelerin tanıtılması ve paylaşılması hedeflenmektedir.
  Yerel yönetimler,Altyapı Kuruluşları,bu alandaki yükleniciler ve tedarikçilerin  proje, yatırım ve teknolojilerini teşir ederek anlatacakları ve paylaşacakları bir ortam sağlanacaktır.
  Sergiler, farklı yöre, ülke ve kültürden insanları bir araya getirmesi, bunlar arasında iletişim kurulmasına ve kültürel paylaşımlar gerçekleştirilmesine yardımcı olması bakımından önem kazanmaktadır.
  Sergi organizasyonu Bursa’ya ciddi anlamda bir canlılık getirecektir. Sergi dönemi boyunca, sergiyi ziyaret etmek için başka şehir ve ülkelerden gelen katılımcı ve ziyaretçiler sayesinde kısa süreli de olsa ticari bir hareketlilik yaşanacak ve ekonomiye önemli bir katkı sağlayacaktır.
  Katılımcı ve ziyaretçilerin konaklama, yeme, içme gibi temel ihtiyaçlarını serginin düzenlendiği Bursa’mızda karşılama zorunluluğu ve kentimizde faaliyet gösteren birçok işletmenin gelirinin artmasına yardımcı olacaktır.
  Ayrıca Bursa halkı sergi dönemi boyunca sosyal ve kültürel aktivitelere katılma şansını elde edecektir.
  Sergide yerel yönetimler, su kanal idareleri, kamu kuruluşları, yükleniciler, tedarikçi firmalar stant açacaktır.


Paydaşlar

  1. Bursa Büyük Şehir Belediyesi
  2. BUSKİ
  3. Su Vakfı

Destekleyen Kurumlar

  1. Bursa Kent Konseyi
  2. Medipol Üniversitesi

Toplantı Konuları

  1. İklim Değişiklikleri
  2. Su ve Orman
  3. Barajlar
  4. Su ve Enerji
  5. Kentlerin Geleceği ve Su Yönetimi
  6. Sağlık ve Turizmde Su
  7. Havza Yönetimi
  8. Kuraklık
  9. Yağmur Suyu Deşarjı
  10. Arıtma
  11. Çevre Teknolojileri
  12. Türkiye’deki Doğal Varlıklar (dağ-deniz-ova-göl vs)
  13. Türkiye’deki Doğal Kaynaklar (orman-su-kömür madenleri)
  14. Geri Dönüşüm ve Geri Dönüşen Maddeler
  15. Çevre ve Enerji
  16. İçme Suyunun Kaynakları ve Korunması
  17. Doğal Kaynak Suları
  18. Mineralli Sular
  19. Akut Dönem Su Sağlama
  20. Su Arıtma Sistemleri ve Teknolojileri
  21. Su Kirliliği
  22. Su ve Canlılar
  23. Çevrenin Korunması
  24. Termal Suların Sağlık İçin Kullanımı
  25. Ülkemizdeki Su Mevzuatı
  26. Su Sorunları
  27. Su Kaynakları
  28. Şişe ve Cam Sular Hakkında
  29. Deniz Kirliliği
  30. Çocuk ve gençlere yönelik eğitim ve paneller
  31. Sel ve taşkınları


Etkinlikler

  1. Açılış konseri ve gösterileri
  2. Resim yarışması
  3. Skeç yarışması
  4. Şiir yarışması
  5. Çamur yakma tesisi gezisi
  6. Su dolum tesisi gezisi
  7. Arıtma tesisi gezisi
  8. Fuar alanında firma gösterileri
  9. Sosyal sorumluluk projeleri


Katılımcı Hedefi ve Sponsporlar
  1. Pis ve Temiz Su Arıtma Firmaları
  2. Su Yapıları İnşaat Firmaları
  3. Proje Firmaları
  4. Su Teknoloji Firmaları
  5. Suni Gölet Firmaları
  6. Sayaç Firmaları
  7. Altyapı Taahhüt Firmaları
  8. Su ve Atıksu Taahhüt Firmaları
  9. Su ve Atıksu İşletmecileri
  10. Mühendislik ve Müşavirlik Firmaları
  11. Duktil, Çelik, PE ve Beton Boru Firmaları
  12. Su Temin ve Atıksu Ekipmanları Firmaları
  13. Arıtma Prosesleri Ekipman Firmaları
  14. Su ve Atıksu Laboratuar Cihazları Firmaları
  15. Ölçüm, Kontrol ve İzleme Cihazları Firmaları
  16. Su ve Atıksu Sarf Malzemeleri Firmaları
  17. Çamur Bertaraf Teknolojileri Firmaları
  18. Geri-Dönüşüm Firmaları
  19. Kazısız Teknoloji Firmaları
  20. Temiz Enerji Teknolojileri Firmaları
  21. Pik, Baca, Döküm Kapak Firmaları
  22. Su İnşaat Ve Proje Firmaları
  23. Otobüs Firmaları
  24. Otomobil Firmaları
  25. Kimya Firmaları
  26. Tarım Firmaları
  27. İlaç Firmaları
  28. Egsoz Firmaları
  29. Çevre Dostu Firmalar
  30. Ana Sektör Firmalarının Tedarikçileri
  31. Bankalar
  32. Su Ve Kanalizasyon İdarileri
  33. STK’lar
  34. Çevre Dernekleri
  35. Üniversiteler
  36. Belediyeler


Ziyaretçi Hedefi

  1. Konu ile ilgili tüm halkımız
  2. Konu İle İlgili Profesyoneller
  3. Kamu Kurum Yetkilileri
  4. Su Firmaları Yetkilileri
  5. Çevre Gönüllüleri
  6. Dernekler Üyeleri
  7. İlk, Orta ve Üniversite Öğrencileri
  8. Akademisyenler


Fuar Esnası Faaliyetler

  1. Fuar stand firmalarının gezilmesi
  2. İkili iş görüşmeleri salonu oluşturulması
  3. Alım heyeti (Hosted Buyer) salonu
  4. Toplantılar
  5. Eğitimler
  6. Ürün tanıtım toplantıları
  7. Etkinlikler

Su ve Çevre Fuarı © 2018